Trainers:

 

Petra Borsch

 

Bij ziekte: 

Anke Zijlstra

 

Bestuur:

 

Voorzitter                      Aafke Steenstra, Pastorijleane 4 Tzum

Penningmeerster        Anke Zijlstra, Hitzumerweg 12, Franeker

Secretaris                     Jannie Dijkstra, Hitzumerweg 8, Franeker

Alg. Lid                          Renske Hettema, Sportleane 16, Tzum

Alg. Lid                          Lizzie van Leeuwen, Pastorijleane 28, Tzum

 

 

Website beheer           Amarins vd Meulen, Pastorijleane 53, Tzum