Hieronder een voorbeeld van de toestemmingsverklaring welke door ieder lid moet worden ondertekend.

 

Christelijke Sportvereniging Animo               

 

 

 

Toestemmingsverklaring

 

 

 

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we  soms ook foto’s en filmpjes van uw kind(eren) op Social Media (Facebook, Website en Dorpskrant) plaatsen.  Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

 

 

 

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor plaatsing van beeldmateriaal door derden. Indien u bezwaar heeft tegen plaatsing van dergelijk beeldmateriaal dient u rechtstreeks contact op te nemen met diegene die de beelden heeft gemaakt en geplaatst.

 

 

 

Met dit formulier geef ik ___________________________________________________________________________________

 

 

 

aan CSV Animo toestemming om gegevens over mij en met name mijn kind(eren) te verwerken.

 

 

 

 

 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

 

 

 

ÿ        Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mijn kind(eren) op de website en Facebookpagina van de vereniging en incidenteel in een uitgave van de dorpskrant Op ‘e Hichte of op de website van Tsjom.

 

ÿ        Het opnemen van de gegevens van mij en mijn kind(eren) in het (digitale) bestand van de vereniging. Hieronder vallen de naam en geboortedatum van mijn kind(eren) Het woonadres, telefoonnummer(s) van de ouder(s) en eventueel gastouder(s)/oppas. Mijn mailadres en bankrekeningnummer. Daarnaast ook specifieke gegevens welke van belang kunnen zijn tijdens het praktische deelnemen aan de activiteiten (allergieën of andere medische informatie). Deze laatste mogen ook gedeeld worden met de leidster.

 

ÿ        Het lidmaatschap van mijn kind door te geven aan de KNGU.

 

ÿ        Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 

 

 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken en zal dit dan schriftelijk doorgeven aan het bestuur.

 

 

 

 

 

Naam                                     _______________________________________________________________________________

 

                      

 

Geboortedatum                   _______________________________________________________________________________ 

 

    

 

Datum                                   _______________________________________________________________________________

 

               

 

Handtekening                      _______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Bijlage: Toelichting toestemmingsverklaring

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting bij de Toestemmingsverklaring:

 

 

 

 

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

 

 

 

Dit betekent dat wij als vereniging een beleid hebben opgesteld waarin is vastgelegd hoe wij omgaan met de privacygegevens van u en uw kind(eren). En waarbij u wordt gewezen op uw rechten hierin.

 

 

 

Deze toestemmingsverklaring is daar een onderdeel van. Met deze verklaring geeft u ons toestemming om een aantal privacygevoelige gegevens van u en uw kind(eren) op te nemen in ons systeem en eventueel te gebruiken voor vooraf bepaalde publicatie doeleinden.

 

 

 

Als gymvereniging zullen wij deze gegevens niet delen met derden, te weten commerciële partijen.

 

 

 

Uitzondering hierop is de Gymnastiekbond (KNGU). Als aangesloten vereniging zijn wij verplicht het lidmaatschap van uw kind(eren) aan hen door te geven. De KNGU heeft een eigen privacybeleid en heeft onder andere laten weten deze gegevens op haar beurt ook niet door te spelen aan derden.

 

 

 

De gegevens waarvoor u toestemming geeft zullen binnen het bestuur bij de verantwoordelijke personen worden bewaard op papier en digitaal, waarbij gebruik gemaakt wordt van een actueel anti-virus programma).

 

 

 

Voor nadere informatie over ons privacybeleid verwijzen wij u graag naar onze website. Voor eventuele vragen kunt u uiteraard ook terecht bij het bestuur.

 

 

 

Na het invullen van deze verklaring dient deze te worden ingeleverd bij/ gestuurd te worden naar een van de bestuursleden van de vereniging:

 

 

 

Afke Steenstra                      Wommelserweg 52, Tzum

 

Lizzy van Leeuwen               Pastoriekamp 28, Tzum

 

Renske Hettema                   Sportlaan 6, Tzum

 

Anke Zijlstra                         Hitzumerweg 12, Franeker

 

Jannie Dijkstra                      Hitzumerweg 8, Franeker