Animo en Privacy

Jullie hebben er ongetwijfeld al over gehoord; met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze wet versterkt de positie van de leden van onze vereniging. Zij krijgen daarmee nieuwe en versterkte privacy rechten. Als vereniging , die de gegevens van haar leden verwerkt, krijgen wij meer verplichtingen en dienen wij ons aan deze wet te houden.

 

 

Wat betekent dit?

 

Toestemming

 Als lid dient toestemming te worden gegeven voor verspreiding van beeldmateriaal via diverse publicatiekanalen zoals bijvoorbeeld Facebook of deze website. Ook heb je recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering van de persoonlijke gegevens die door de vereniging worden bijgehouden. Ook moet je gemakkelijk een overzicht kunnen krijgen van deze gegevens.

 

Indienen van een klacht

Indien nodig heeft een lid ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop er met de persoonsgegevens van het betreffende lid wordt omgegaan. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

 

Verplichting vereniging

Wij mogen niet meer zomaar foto's van onze leden(activiteiten) plaatsen op bijvoorbeeld onze website of Facebook. 

Als vereniging hebben we in kaart moeten brengen hoe we de gegevens verwerken en met wie we die eventueel delen. Ook hebben we de verplichting om gegevens te verwijderen of corrigeren wanneer een lid zijn of haar privacy recht uitoefent. Dit dient ook te worden opgenomen met een eventuele derde partij aan wie de gegevens zijn doorgegeven.

 

Ook heeft het bestuur individueel een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.

 

Aangezien de privacy risico's van onze gegevensverwerking zeer klein zijn hoeft onze vereniging geen nadere maatregelen te treffen om de mogelijke risico's te verkleinen. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een datalek dan heeft de vereniging een meldplicht.