Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar of het resterende deel daarvan.

Het verenigingsjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus het jaar daarop.   
E.e.a geldt voor de volgende verenigingsactiviteiten: Gymnastiek, turnen, kleutergym en voor leden die deel uitmaken van de z.g. “keurgroep”.

Nieuwe leden hebben een “proefperiode” waarin het lidmaatschap alsnog voortijdig kan worden beëindigt.

Voor kleuters is dit 8 lessen en voor de overige leden 4 lessen.

Voor de gevolgde lessen ontvangt het (ex)lid achteraf een rekening.

 

Opzeggen dient altijd schriftelijk te geschieden bij de penningmeester en wel uiterlijk één maand voor het eind van het verenigingsjaar (zie art. 4 van de statuten). Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus het jaar daarop.

Opzeggen dient dus te gebeuren vóór 31 juli. Over de maand augustus dient ook bij opzegging betaald te worden!

 

Betalingen dienen bij maandelijks te geschieden d.m.v. een incassomachtiging aan de vereniging. 
Bankrekening van de vereniging: 3204.13.500

 

Verzoeke u vriendelik de incassomachtiging onder aan het aanmeldingsformulier in te vullen.

 

Bij incasso wordt de maandelijks verschuldigde contributie aan het begin van de lopende maand van uw rekening

afgeschreven. Bij leden die geen gebruik maken van de incasso mogelijkheid dienen per betaling € 0,50 extra te betalen i.v.m. bankkosten.

 

Elk jaar wordt er gekeken of de keurleden nog de groei doormaken die nodig is om een lid van de keurgroep te blijven. Indien er geen of weinig groei wordt geboekt, wordt dit besproken met de ouders van desbetreffend lid. Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.